توضیحات

جنس : استیل

جنس بند : چرم طبیعی

اجرای بیت : زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم