توضیحات

جنس : نقره

جنس بند : چرم طبیعی

اجرای بیت : آغوشت اندک جاییست برای زیستن