توضیحات

این بسته شامل ، رزهای جاودان ، چند عدد میوه ، شیشه آجیل و گوی کربسمسی می باشد که داخل باکس پلکسی قرار گرفته اند