توضیحات

این پکیج شامل

هارد باکس

گل مصنوعی

ماگ مادر

شیشه ترافل

یک بسته چای کادویی