توضیحات

تصویر صرفا جهت نمایش شمع های عدد می باشد ، شمع های ارسالی ممکن است در رنگ بندی های متفاوتی باشند