توضیحات

این گلدان شامل گل آرایی با انار و رز میباشد

شامل 12 عدد رز و 5 عدد انار و سایر تزیینات می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در ظاهر گلدان به کار رفته وجود داشته باشد