توضیحات

این ست شامل سه آیتم میباشد

شمع دستساز پیونی

شمع دست ساز باغ گل

ظرف جواهرات طرح پیونی

هر سه آیتم این پکیج دست ساز هستن و هر دو شمع معطر هستند .