توضیحات

رزهای قرمز عاشفانه

 زیبایی این گل مدیون شکل و فرم گلبرگ ها و رنگ زیبا و شفاف آن است ، گل رز قرمز سنبل عشق و دوست داشتن است .

 قیمت این دسته گل شامل گلدان شیشه ای نیز می شود ، تمام تلاش ما این است که گلدانی همانند گلدان تصویر تحویلتان بدهیم.

اگر با توجه به  تغییرات فصلی یا به هر دلیلی گل ها و گلدانی همانند گل ها و گلدان تصویر یافت نشد ، متخصصان ما گل ها

و گلدان مشابهی جایگزین خواهند کرد.