توضیحات

تمام تلاش ما این است که محصولی مطابق با عکس به شما ارائه بدهیم در صورت موجود نبودن گل یا سبد ، گل یا

سبدی مشابه و با ارزش یکسان جایگزین خواهد شد

این باکس شامل ده عدد رز قرمز می باشد