توضیحات

این پکیج شامل دو شاخه رز و یک عروسک تدی حدود 35 سانت می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است با توجه به موجودی تفاوت هایی در شکل عروسک وجود داشته باشد