توضیحات

گل آرایی با گل های فصل درون باکس گهواره ای نوزاد

گل آرایی میتواند مناسب نوزاد دختر و نوزاد پسر باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در گل های بکار رفته با توجه تغییرات فصلی وجود داشته باشد

طول باکس حدودا ۳۴ سانت میباشد