توضیحات

این بسته هدیه شامل

شمع باتری

شکلات و گل آرایی است

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در گل های بکار رفته وجود داشته باشد.