توضیحات

داخل این باکس شیشه ای کاربردی گل آرایی با گل های رز و فصل انجام شده است

این باکس کاربردهای زیادی دارد و بعد از خشک شدن گل ها قابل استفاده در بخش های مختلف منزل می باشد