توضیحات

ده شاخه گل مریم داخل این باکس شکیل قرار دارد