توضیحات

این جعبه شامل 13 عدد رز جاودان هست که تا یکسال ماندگاری دارد