توضیحات

شکلات بکار رفته ، شکلات ایرانی شونیز است

این باکس در سه سایز موجود میباشد