توضیحات

 

این سبد شکیل و زیبا ترکیبی از لیلیوم های  سفید می باشد ، مناسب برای انواع مراسم ، تسلیت و تبریک از راه دور می باشد

تمام تلاش ما این است که سبد گلی مشابه عکس به شما تحویل بدهیم ، چنانچه با توجه به تغییرات فصلی  گل خاصی موجود نباشد متخصصین ما گلی

با مشخصات نزدیک  و ارزش یکسان جایگزین خواهند کرد .