توضیحات

گل های قرمز لاکچری

رز قرمز در کل دنیا نماد عشق پاک است . همچنین رز قرمز در گذشته و در میان فرهنگ های مختلف به گونه ای نماد سیاست و مذهب هم بوده است

میتوانید رز قرمز را به نامزدتان بدهید و یا برای مراسم خواستگاری انتخاب شایسته ای است .

قیمت این دسته گل شامل گلدان شیشه ای نیز می شود .

 تمام تلاش ما این است که گلدانی همانند گلدان تصویر تحویلتان بدهیم .

 اگر با توجه به  تغییرات فصلی یا به هر دلیلی گل ها و گلدانی همانند گل ها و گلدان تصویر یافت نشد ،

متخصصان ما گل ها و گلدان مشابهی جایگزین خواهند کرد.