توضیحات

این گلدان گل زیبا شامل ده عدد رز صورتی رنگ است و به همراه یک بسته تخم مرغ رنگی که نقاشی کار دست است ارسال می شود .

لطفا دو روز قبل از تاریخ مورد نظر برای ارسال سفارش خود را ثبت کنید .