توضیحات

 نه عدد گل رز جاودان در باکس با ماندگاری یکسال   .

لطفا دو روز قبل از تاریخ مورد نظر برای ارسال سفارش خود را ثبت کنید قابلیت ارسال به سراسر ایران

لطفا توجه داشته باشید فرایند رز جاودان فقط روی سر گل انجام می شود ، کلا ساقه و برگ این مدل گل ها مونتاژ می شود و مصنوعی هستن

این گل های باید در دمای معتدل به دور از گرما و حرارت نگهداری شوند .