توضیحات

کدو حلوایی تزیین شده با انواع گل های پاییزه هدیه ای مناسب برای فصل پاییز

لطفا توجه داشته باشید با توجه به موجودی ممکن است تفاوت هایی در نوع گل ها و رنگ های آن ها وجود داشته باشد