توضیحات

گلدان گل شامل 6 عدد رز هلندی و سنبل سبیل روز گلدان

هدیه ای مناسب برای پدران در مناسبت های مختلف