توضیحات

این گلدان ارکیده هدیه ای ماندگار برای عزیزانتان که در تهران  و کرج زندگی می کنند

ممکن است تفاوت هایی درشکل گلدان تصویر و آنچه دریافت می کنید وجود داشته باشد