توضیحات

هدیه ای مناسب برای عزیزانتان در سراسر استرالیا

جنس آویز : سنگ طبیعی

جنس گردنبند : برنج