توضیحات

جنس : استیل

جنس بند : چرم طبیعی

اجرای بیت : گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم