توضیحات

جنس : نقره

جنس بند : چرم طبیعی

اجرای بیت :از آن روز که در بند توام آزادم