توضیحات

کیک شکلاتی

کیک شکلاتی قابل ارسال به تمامی شهرهای ایران است لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی جزیی در ظاهر کیک های هر شهر وجود داشته باشد 

در صورتی که نمی دانید برای چند نفر چند کیلو کیک باید تهیه کنید ، به صورت حدودی تقرییا 150 گرم کیک برای هر نفر در نظر گرفته

 می شود یا هر یک کیلو کیک تقریبا برای شش نفر در نظر گرفته می شود .