توضیحات

 این باکس شامل یک عدد رژ لب ، یک عدد لاک  ، شمع تزیینی و قلب تزیینی پارچه ای می باشد