توضیحات

ماگ سرامیکی سفید داخل ماگ و دسته آن صورتی کم رنگ است، روی ماگ چاپ مخصوص بهترین مادر خورده است

هدیه ای مناسب برای روزمادر ، روز زن و تولد مادران عزیز می باشد