توضیحات

این باکت شامل گل های میخک قرمز  و دو عدد عروسک دختر و پسر  است