توضیحات

این بسته شامل مجسمه عشق مادر دختری ، شکلات و گل آرایی با گل های مصنوعی است