توضیحات

این بسته شامل 24 عدد رز هلندی و 12 عدد شکلات شونیز می باشد

همه تلاش ما این است که باکسی مشابه تصویر تحوبل شود در صورت موجود نبودن باکسی مشابه جایگزین می شود

شکلات بکار رفته ، شکلات ایرانی شونیز است