توضیحات

این بسته شامل دوازده عدد رز هلندی و شکلات شونیز می باشد

همه تلاش ما این است که باکسی مشابه تصویر تحوبل شود در صورت موجود نبودن باکسی مشابه جایگزین می شود

شکلات بکار رفته ، شکلات ایرانی شونیز است