توضیحات

برای اجرای این سورپرایز کافی است که موضوع سورپرایز خود را با ما در میان بگذارید تا ما با توجه به موضوع سورپرایزتان برای شما از میان مجسمه های پر احساس ( ویلوتری )  انتخاب کرده و گل آرایی می کنیم

لطفا دو روز زود تر سفارش خود را بگذارید

 

* برند مجسمه ها ی بکار برده می باشد  willow tree *