توضیحات

این بسته شامل یک جعبه قلبی شکل ، یک عروسک تدی ، یک شکلات 375 گرمی روشر می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در شکل ظاهری تدی تحویل شده وجود داشته باشد