توضیحات

این بسته شامل یک باکس شانزده تایی رز قرمز و سه عدد بادکنک هلیومی متوسط می باشد  .

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در جعبه و بادکنک های دریافتی شما وجود داشته باشد