توضیحات

سبد گل و میوه و آب میوه هم زیبا هم خوشمزه

هدیه ای بیادماندنی و شیرین برای عزیزانتان که دور از شما زندگی می کنند

لطفا توجه داشته باشید ممکن است با توجه به تغییرات فصلی تفاوت هایی در گل ها و شکل سبد وجود داشته باشد