توضیحات

این سبد شامل انواع آب میوه طبیعی و میوه های فصل می باشد که هنرمندانه با گل تزیین شده است

هدیه ای بیادماندنی و شیرین برای عزیزانتان که دور از شما زندگی می کنند

لطفا توجه داشته باشید ممکن است با توجه به تغییرات فصلی تفاوت هایی در گل ها و شکل سبد وجود داشته باشد