توضیحات

 این سبد شامل یک عدد آناناس ، انار و یک کیلو میوه های فصل و بادکنک فویلی هندوانه ای می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است با توجه به موجودی تفاوت هایی در شکل سبد و نوع میوه ها وجود داشته باشد