توضیحات

این سبد سفارشی شامل

لیلیوم اورینتال ، آنتاریوم

یک تنگ آجیل با وزن حدود یک کیلو

و میوه های فصل می باشد

هدیه ای جذاب برای شب یلدا