توضیحات

این باکس شامل 16 عدد رز جاودان طلایی است که تا یکسال ماندگاری دارد