توضیحات

این دسته گل شامل 12 عدد رز لب ماتیکی می باشد