توضیحات

 تمام تلاش ما این است که دسته گلی مطابق با عکس نمونه تحویلتان دهیم در صورت

موجود نبودن، کارشناسان ما تمام تلاش خود را خواهند کرد تا گلی مشابه با همان کیفیت و در همان سطح تحویلتان دهند