توضیحات

این دیزاین گل هدیه ای مناسب برای روز مادر و روز زن برای عزیزان شما در تهران و کرج می باشد

لطفا توجه داشته باشید با توجه به تغییرات فصلی ممکن است تفاوت هایی در گل های بکار رفته وجود داشته باشد