توضیحات

گل آرایی با گل های فصل داخل حباب هدیه ای شیک و خاص برای عزیزانتان در تهران و کرج در مناسبت های مختلف می باشد .

لطفا توجه داشته باشید با توجه به تغییرات فصلی ممکن است تفاوت هایی در گل های ارسالی وجود داشته باشد .