توضیحات

این حباب شامل یک عدد رز طبیعی می باشد هدیه ای مناسب برای روز مادر و روز زن  می باشد