توضیحات

داخل این حباب یک عدد رز جاودان با برگ های خشک شده تزیین شده است