توضیحات

این جعبه شامل گل های فصل و کاپ کیک های تزیین شده با فوندانت می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در گل ها با توجه به تغییرات فصلی وجود دارد