توضیحات

این جعبه شامل رزهای قرمز هلندی درجه یک می باشد