توضیحات

این جعبه شامل شکلات قلبی ، آب انگوربدون الکل ایرانی  ، سه شاخه رز هلندی سفید می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی با تصویر و شکل پاپیون و نوع  روبان و شکل باکس وجود داشته باشد